Myndigheternas e-handel

Innan DIGG startade har ESV haft i uppdrag att följa upp hur myndigheterna arbetar med elektronisk handel (e-handel). Uppföljningen har skett två gånger om året i form av enkätundersökningar som skickas ut till de myndigheter som måste hantera utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt.