Myndigheternas e-handel

DIGG följer upp hur statliga myndigheter utvecklar sin elektroniska handel (e-handel). Det är en del av myndighetens uppdrag att främja elektroniska inköpsprocesser inom den offentliga förvaltningen. Uppföljningen genomförs två gånger om året i form av enkätundersökningar som skickas ut till de myndigheter som måste hantera utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt.