Formella krav och gemensamma standarder

Formella krav och gemensamma standarder för e-handel i staten skapar enhetliga gränssnitt för informationsutbytet mellan köpare och säljare. Det underlättar en effektiv e-handel och en enklare leverantörsanslutning.

Det finns ett antal formella krav som myndigheterna måste följa. Kraven framgår i huvudsak av förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. I ESV:s föreskrifter finns mer detaljerade krav som är obligatoriska för berörda myndigheter. Det finns också allmänna råd till förordningarna som ytterligare vägledning.

Kommande krav gäller för alla statliga myndigheter:

  • Den 1 november 2018 måste alla statliga myndigheter vara anslutna till PEPPOL:s infrastruktur för att skicka och ta emot meddelanden.
  • Den 1 april 2019 måste alla statliga myndigheter ha kapacitet för att kunna hantera PEPPOL BIS Billing 3.

De nuvarande kraven gäller i huvudsak:

  • Elektroniska fakturor – Statliga myndigheter ska hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Detta regleras i 21f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.
  • Elektroniska beställningar – Statliga myndigheter med 50 anställda eller mer ska hantera sina utgående beställningar elektroniskt.
  • Standarder för e-handel och e-faktura – Statliga myndigheter ska ha kapacitet att e-handla enligt de standarder som föreskrivs. Dessa standarder rekommenderas av SFTI. De mest kända är Sveorder och Svefaktura.