E-handel, e-faktura och PEPPOL

Vi på DIGG stöttar er i frågor som rör e-handel på er myndighet. Vi arbetar även med standarder för e-handel inom ramen för SFTI, samt är PEPPOL-myndighet i Sverige.