Min myndighetspost

Min myndighetspost är en digital brevlåda som staten står bakom. Det är en brevlåda för dig som bara vill få post från myndigheter och kommuner inte från privat sektor till din digitala brevlåda. Min myndighetspost drivs av Skatteverket.