Nationella digitala tjänster

Digitaliseringen ger myndigheter, kommuner och landsting möjlighet att skapa smarta tjänster som förenklar livet för privatpersoner, företag och den offentliga sektorn. Information som skapas eller samlas in av det offentliga kan användas av andra för att skapa nya tjänster - som hela samhället kan ha nytta av.

DIGG ansvarar för flera nationella digitala tjänster som används av hela den offentliga sektorn. De gemensamma tjänsterna skapar ett enklare och effektivare samhälle. De gör att vi bland annat kan identifiera oss digitalt, att företag kan sälja och köpa över nätet och att alla kan få säker digital post från offentlig sektor.