Uppdrag att utreda hur Sveriges digitala infrastruktur bör utvecklas och förvaltas

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att utreda hur Ena - Sveriges digitala infrastruktur bör utvecklas och förvaltas fram till och med 2030.

Digg ska utreda och lämna förslag på en modell för den framtida förvaltningen av Ena samt en strategisk färdplan för dess utveckling fram till och med 2030. Digg ska föra dialog med relevanta aktörer, inklusive de myndigheter som etablerat Ena.

Viktiga datum

Digg ska lämna en muntlig lägesavstämning till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 oktober 2024. Uppdraget ska senast den 31 januari 2025 slutredovisas till Regeringskansliet.

Digg ska löpande hålla Regeringskansliet informerat under uppdragets genomförande.

Dokument och länkar

Uppdrag att utreda hur Sveriges digitala infrastruktur bör utvecklas och förvaltas (pdf, 1,55MB) Pdf, 1.6 MB.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: