Uppdrag att stödja kommunernas användning av artificiell intelligens inom socialtjänsten

Regeringen har gett Digg , E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att erbjuda kompetenshöjande insatser till kommuner som stöd i hur de på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt kan använda artificiell intelligens (AI) inom socialtjänsten. Digg ska samordna myndigheternas arbete.

Under genomförandet av uppdraget ska myndigheterna tillsammans med
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) föra dialog med ett urval av
kommuner.

Viktiga datum

Redovisning av uppdraget ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 23 januari 2024.

Dokument och länkar

Uppdrag att stödja kommunernas användning av artificiell intelligens inom socialtjänsten (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: