Förvaltningsgemensam digital infrastruktur RRF

Myndigheten för digital förvaltning ska redogöra för gjorda prioriteringar, vidtagna åtgärder samt uppnådda resultat i arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och nationellt ramverk för grunddata.

Viktiga datum

Uppdraget redovisas i Diggs årsredovisning för 2023.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2023 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: