Driften av myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser

Myndigheten för digital förvaltning ska ingå en överenskommelse med Skatteverket om it-driften av den myndighetsgemensamma infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser (Mina meddelanden) till och med den 31 december 2024. Myndigheten för digital förvaltning ska även utreda den fortsatta it-driften efter detta datum.

Viktiga datum

Uppdraget redovisas till Finansdepartementet senast den 15 december 2023.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2023 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: