Driften av myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser

Myndigheten för digital förvaltning ska ingå en överenskommelse med Skatteverket om it-driften av den myndighetsgemensamma infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser (Mina meddelanden) till och med den 31 december 2024. Myndigheten för digital förvaltning ska även utreda den fortsatta it-driften efter detta datum.

Viktiga datum

Uppdraget redovisas till Finansdepartementet senast den 15 december 2023.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2023 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: