Uppdrag att föreslå hur en statlig e-legitimation kan utformas

Regeringen ger DIGG i uppdrag att analysera möjligheterna för och lämna förslag om framtagandet och driften av en statlig e-legitimation.

Viktiga datum

DIGG ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2023.

Dokument och länkar

Uppdrag att föreslå hur en statlig e-legitimation kan utformas (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: