Regional utvecklingspolitik och en sammanhållen landsbygdspolitik

Myndigheten för digital förvaltning ska övergripande redogöra för hur myndighetens prioriterade områden kan vara värdeskapande för den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken.

Viktiga datum

Uppdraget redovisas i DIGG:s årsredovisning för 2022.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2022 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: