Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten för digital förvaltning ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor.

Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas.

Viktiga datum

Redovisning ska göras till Infrastrukturdepartementet och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2022 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: