Informationssäkerhet

Myndigheten för digital förvaltning ska övergripande redogöra för hur den har arbetat för att säkerställa informationssäkerheten i verksamheten och för hur den planerar för att möta framtida behov.

Viktiga datum

Uppdraget redovisas i DIGG:s årsredovisning för 2022.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2022 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: