Uppdrag att kartlägga datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att samråda med DIGG i arbetet med kartlägga datamängder inom hälsodataområdet som kan anses vara av nationellt intresse.

Detta uppdrag kompletterar DIGG:s pågående uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data.

Viktiga datum

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2022 och slutredovisas senast 1 oktober 2022.

Dokument och länkar

Uppdragsbeskrivning (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: