Uppdrag att genomföra en förstudie om ett statligt, nationellt datautrymme för bilddiagnostik

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att genomföra en förstudie för att utveckla ett statligt, nationellt datautrymme för hälsodata inom bilddiagnostik. Myndigheten ska bland annat samverka med i DIGG.

Viktiga datum

Myndigheten delredovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2021, 1 mars 2022, 1 oktober 2022. En slutrapport presenteras senast den 1 december 2022.

Dokument och länkar

Uppdragsbeskrivning (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: