Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, DIGG och Skatteverket i uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens (AI) i syfte att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft. DIGG ska samordna myndigheternas arbete.

Viktiga datum

Uppdraget ska rapporteras löpande till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och ska slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 20 januari 2023.

Dokument och länkar

Uppdragsbeskrivning (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: