Nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam ingång

Myndigheten för digital förvaltning ska fortsatt vara nationell samordnare enligt SDG-förordningen. Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt mot de andra medlemsstaterna och mot Europeiska kommissionen i frågor som rör förordningen.

Myndigheten ska vidare främja en enhetlig tillämpning och kontroll av kvaliteten av informationen, förfarandena och hjälp- eller problemlösningstjänsterna. Myndigheten ska också informera om förordningen och dess implikationer samt delta i arbetet i Europeiska kommissionens samordningsgrupp.

Viktiga datum

Uppdraget redovisas i DIGG:s årsredovisning för 2022.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2022 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: