Förvaltningsgemensam digital infrastruktur RRF

Myndigheten för digital förvaltning ska redogöra för gjorda prioriteringar, vidtagna åtgärder samt uppnådda resultat i arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och nationellt ramverk för grunddata.

Av redovisningen ska det framgå hur medlen på anslag 2.7 Digital förvaltning anslagsposten. 1 Förvaltningsgemensam digital infrastruktur RFF har fördelats mellan deltagande aktörer.

Viktiga datum

Uppdraget redovisas i DIGG:s årsredovisning för 2022. Dessutom ska myndigheten löpande hålla Infrastrukturdepartementet informerat om fördelningen av medel.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2022 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: