Uppdrag om införande av digital kommunikation för rättsliga samarbeten inom EU

Regeringen ger DIGG, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten i uppdrag att analysera konsekvenserna av att införa digital kommunikation genom e‑Codex i civil- och straffrättsliga samarbeten inom EU.

I uppdraget ingår att ge förslag på hur ett införande kan genomföras på ett kostnadseffektivt, säkert och sammanhållet sätt och hur ansvar, samordning och gemensamma arbetsformer bör organiseras.

Viktiga datum

Uppdraget ska muntligen delredovisas senast den 1 december 2021 och skriftligen slutredovisas senast den 1 juni 2022 till regeringen (Justitiedepartementet).

Dokument och länkar

Uppdragsbeskrivning (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: