Uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg

Regeringen har gett Digg i uppdrag att vara projektledare för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg som ska heta Covidbevis. Digg ska även fortsätta utveckla infrastrukturen för vaccinationsbevis för att Sverige ska uppfylla kraven i EU:s kommande förordning. Digg ska också inom ramen för Hack for Sweden söka lösningar som kan inkludera fler i de digitala tjänster EU:s digitala intyg kräver.

Vaccinationsbevis verifiering

Digg har fått i uppdrag att bistå och vägleda utvecklare i framtagandet av en verifieringslösning samt ta fram en app för nationellt bruk.

Läs mer om och hämta ditt bevis på Covidbevis.se Länk till annan webbplats..

Uppdraget ska komplettera regionernas förberedande arbete på detta område och ska därför utföras i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Samverkan ska också ske med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt andra relevanta aktörer till exempel privata leverantörer av vaccinationsintyg.

Viktiga datum

Digg rapporterade den 5 mars 2021 om förslag till regelförändringar och finansiering för genomförande av projektet. Uppdraget förlängs till och med den 31 mars 2022.

Vanliga frågor och svar

Regeringsuppdraget att projektleda arbetet med en digital infrastruktur för vaccinationsbevis har pågått sedan början av februari 2021 i intensiv samverkan med alla medverkande parter. Den 5 mars rapporterade Digg till regeringen om de regelförändringar som krävs för att det ska vara möjligt att göra vaccinationsbevis tillgängliga för resande.

E-tjänsten Covidbevis öppnade den 1 juli. Från mitten av juli går det också att få bevis på negativt test – om företaget där du testat dig är uppkopplat mot E-hälsomyndigheten. Från den 12 augusti går det också att få bevis om tillfrisknande.

Den tekniska lösningen bygger på det nationella vaccinationsregistret (NVR) som källa för uppgifterna om vaccineringar. Genom att beställa ett vaccinationsbevis i e-tjänsten Covidbevis Länk till annan webbplats. begär individen ut ett utdrag ur NVR.

Uppgifterna om vaccinering begärs ut av individen som får tillgång till Covidbevis i form av en QR-kod genom att logga in i e-tjänsten med e-legitimation. Skaffa e-legitimation.

Covidbevis skickas automatiskt till den digitala brevlåda individen har. Det går också att spara ner och skriva ut vaccinationsbeviset som kan visas upp vid en gränskontroll eller motsvarande. Skaffa en digital brevlåda.

Det finns ingen särskild app för att begära ut beviset. Bevis utfärdas genom E-hälsomyndighetens e-tjänst Covidbevis Länk till annan webbplats.. Beviset skickas automatiskt till individens valda digitala brevlåda men digital brevlåda är inte ett krav. Det går också att spara ner och skriva ut Covidbevis direkt från den digitala enhet som används.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: