6 Finansieringsanalys

Kostnader består av utredning för att ta fram metod och verktyg för tillitsanalys samt att etablera dessa. Vid förvaltning tillkommer operativa kostnader för att följa upp aktörernas förmågor för organisationstillit, licenskostnader samt för att koordinera stöd.

Finansiering i ksek

2022

2023

2024

2025


Utveckling

Förvaltning

Utveckling

Förvaltning

Utveckling

Förvaltning

Utveckling

Förvaltning

Totalt

2 000

0

2 000

1 500

500

1 500

500

1 500

9 500

6.1 Utveckling

Kostnader för fortsatt utveckling kommer främst att uppkomma genom timkostnader för personal och konsulter, etablering av verktygsstöd för tillitsanalys samt genomförande av POC2 (certifieringsprocessen).

6.2 Förvaltning

Kostnader för förvaltning kommer främst att uppkomma genom timkostnader för personal och konsulter, licens för verktygsstöd för tillitsanalys, genomförande av riskbedömningar, stöd vid avvikelser samt administration av certifieringsaktiviteter.

Till detta tillkommer förbättringsarbetet av ramverkets processer och förmågeområden.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: