12 Samverkan

12.1 Samverkan mellan myndigheter

Ramverket för organisationstillit ska vara en naturlig del av Enas styrprocesser varvid ett nära samarbeta med infrastrukturansvarig är en förutsättning. Samverkan och kommunikation med andra myndigheter och myndighetsnätverk t.ex. Ekonomistyrningsverket, eSam, bör fördjupas.

12.2 Relation till informationssäkerhet

Inom Ena har kompetensområdet informationssäkerhet i samarbete med ramverket för organisationstillit definierat fokusområden vilka till stor del motsvarar förmågeområden för organisationstillit. Kompetensområdet informationssäkerhet kravställer och stödjer Ena i det gemensamma och systematiska informationssäkerhetsarbetet medan detta ramverk kvalitetssäkrar att parterna har förmågor som möjliggör följsamheten mot informationssäkerhetskrav och därmed skapar förutsättning för tillit.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: