10 Beroenden och avgränsning

10.1 Identifierade beroenden

Arbetet inom byggblocket har visat på små beroenden av övriga byggblock då ramverket inte hanterar den operativa delningen av information utan ger förutsättningar före och efter överföringen.
Stora synergier med Enas styrning och ledning har identifierats.

Beroenden

Block

Förslag på hantering

Ansvarig

Styrning och struktur, informationssäkerhet

Samordning av blocken och kompetensområden


Styrning och struktur, arkitektur

Avsaknad av övergripande arkitektur för hela ekosystemet


Styrning och struktur, Juridik

Samordning av blocken och kompetensområden

 

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: