Byggblocksbeskrivning Spårbarhet

Byggblocket Spårbarhet tillhör byggblockskategorin Tillit och säkerhet som möjliggör standardiserade digitala funktioner för säkert informationsutbyte och syftar till att stödja byggblock i kategorin Digitala tjänster, Informationsutbyte och Informationshantering.

Byggblocksbeskrivning som utgör underlag för utveckling

Byggblocket ämnar ta fram ett ramverk för loggning och spårbarhet, bidra till en gemensam kravkatalog samt utreda och fastställa operativa förmågor/process för loggning och spårbarhet inom Ena. Vidare rekommenderas byggblocken tillgänglighet och spårbarhet koordineras i nästa fas och tas på en mer övergripande nivå inom Ena med delaktighet av infrastrukturansvarig för Ena.

Kommande leveranser i närtid

  1. Ramverk för loggning och spårbarhet inom Ena
  2. Bidra med perspektivet loggning och spårbarhet till en gemensam kravkatalog för Ena
  3. Vidare utredning och fastställande av framtida operativa förmågor/processer, så som drift, förvaltning, support, incidenthantering etc.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: