6 Informationshantering

Inom byggblocket Min Profil uppstår 4 frågor angående informationshantering:

  • Hur kommer offentliga organ att avgöra vilket dokument eller vilken personlig information de kan lämna digitalt till slutanvändaren?
  • Hur kommer dataleverantörer att kunna informera datasubjekt och datakonsumenter om vilken data de tillhandahåller?
  • Hur kommer datakonsumenter meddela individer vilken information de behöver och var den finns?
  • Hur kommer datakonsumenten att informera individen om syftet med transaktionen?

Den första frågan kommer att behandlas i kapitlet 8 Rättslig analys nedan, men det innebär behov av juridiskt stöd för att definiera vilka uppgifter som kan anförtros individen digitalt och under vilka omständigheter. Till exempel, och för att förenkla frågan, kan lagstiftaren tillåta att alla dokument som för närvarande lämnas i pappersformat till allmänheten också kan överföras digitalt så länge som individen inte har en skyddad identitet.

Den andra och tredje frågan kommer att lösas genom att kräva att varje dataleverantör beskriver dokumenten och datapunkterna, genom metadata under startfasen. All metadata från varje myndighet kommer att bilda en sökbar lista så att datakonsumenter kan hitta den information de behöver och begära den från individerna när de tillhandahåller sin tjänst.

Samma metadata skulle kunna användas av den personliga digitala plånboken för att ge mer information till individen om den information som han eller hon kommer att behöva tillhandahålla.

Slutligen den 4:e frågan. När datakonsumenten kopplar nödvändiga dokumentet eller data till sin process, måste den också ge en kort beskrivning av varför de kommer att kräva den individuella datan. Detta, tack vare GDPR, kommer effektivt att binda datakonsumenten till att endast använda de mottagna uppgifterna för det angivna ändamålet.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: