3 Metodbeskrivning och genomförande

3.1 Metod och genomförande

För att bygga infrastrukturen har teamet bestämt att tjänsten ska vara skalbar(22) och produktionsklar med minst två piloter(23) som borde gå live i slutet av 2022. Detta innebar i själva verket att Arbetsförmedlingen behövde ha ett praktiskt tillvägagångssätt i vår utveckling, i motsats till ett teoretisk, och rapportera tillbaka våra lärdomar.

Arbetsförmedlingen har valt att stödja mer än en pilot från dag ett eftersom vi ville undvika att skapa en lösning som var alltför specifik. Snarare ville vi hitta den gemensamma nämnaren för så många användningsfall som möjligt. Processen att hitta den gemensamma nämnaren mellan en mängd olika scenarier, tillsammans med vår praktiska ansats till problemlösning samt en kort deadline innan vi går live, medförde att Arbetsförmedlingen behövde anta en agil(24) arbetsmetodik för att nå målen. Under hela projektet har Arbetsförmedlingen regelbundna, oftast varje vecka, avstämningar med våra användare och intressenter för uppdateringar och justeringar av pilotprojekten. Arbetsförmedlingen bestämde sig också för att arbeta utifrån Lean startupmetoden(25) och bygga en MVP till att börja med, och att därefter lägga till funktioner eller uppfylla ytterligare funktionella behov efterhand.

Tack vare detta tillvägagångssätt har Arbetsförmedlingen kunnat komma framåt för att leverera på vårt mål vid årets slut.

 

 

22) Stödja expansionen av scenarier, datatyper, organisationer (både offentliga och privata) och

individer.

 

23) Piloterna måste ha olika komplexitetsnivå.

 

24) Vi avsåg att följa principen för Agile Manifesto: https://agilemanifesto.org/principles.html

 

25) Se http://theleanstartup.com/

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: