13 Rekommendationer och förslag till fortsatt arbete

Som beskrivs i rapporten tror vi att det bästa tillvägagångssättet skulle vara att bygga en sammanhängande datainfrastruktur och inte se på Min Profil som en fristående applikation som kopplar till andra komponenter. Med tanke på kraven på att sätta individen i centrum för varje transaktion, blir Min Profil en central del av hela systemet, i sig sammanflätad med helheten, och inte en perifer, ”trevlig att ha”-applikation.

Att designa en sammanhängande infrastruktur, i motsats till ett system byggt som en aggregering av separata applikationer, kommer att undvika överlappning av syften mellan de olika byggblocken, undvika motstridiga mål, säkerställa att alla delar fungerar väl tillsammans och kommer därmed sannolikt att erbjuda en mer konsekvent och smidigare användare-/kundupplevelse.

Vi rekommenderar att gå vidare med den datainfrastruktur (och dess ”Min Profil”) som Arbetsförmedlingen föreslår, då en pilot redan är på väg, och som fungerar i praktiken. Det finns fortfarande vissa tekniska utmaningar som behöver hanteras. Men det finns redan idéer om hur dessa utmaningar skall kunna hanteras, och vi har god tillförsikt till att dessa utmaningar kan lösas(57).

Tekniskt sett tror vi att Solid fortfarande är ett starkt alternativ för en nationell datainfrastruktur(58). Vi har övervägt flera alternativ och kommit fram till att det för närvarande inte finns någon annan hållbar lösning på marknaden. Solid fokuserar redan på dataportabilitet och kring personliga lagringssystem som uppfyller de initiala kraven. Protokollet använder vanliga webbstandarder och det finns en liten community att förlita sig på för att lösa potentiella problem(59).

Alternativt fokuserar MyData mer på styrning mellan operatörer, men skulle då inte erbjuda någon referensimplementering. Ett annat alternativ skulle vara att bygga allt från grunden, men det kan sannolikt ta 2 till 3 år och en ansenlig budget innan vi kan se något fungerande på nationell nivå.

Om lösningen byggd av Arbetsförmedlingen accepteras, föreslår vi att man bildar ett parallellt team för att fortsätta följa upp alla EU-initiativ och säkerställa integration mellan ”deras” krav med de svenska lösningarna. Detta kan uppnås genom att antingen förbättra Min Profil-applikationen eller genom att skapa en separat SDG-applikation som mellanhand mellan EU och Sveriges infrastrukturer.

Vi föreslår också att påbörja arbetet med integrationen mellan byggblocket Identitet, som vi förstår redan uppfyller alla EU-kriterier, och resten av infrastrukturen. Trots att denna integrering inte bör ta så lång tid, kommer ytterligare justeringar att behöva göras för att implementera den föreslagna lösningen för spårbarhet genom att utfärda flera WebID:n per datakonsument.

Slutligen föreslår vi att arbete påbörjas med att förbättra serversvarstid för att ta hänsyn till ett ökat antal användare.

Efter att framöver ha fått förtydliganden från lagstiftaren om hur det rättsliga ramverket kan komma att behöva förändras, och efter att ha mottagit riktlinjer om vilken data som är möjlig att dela digitalt, och vem som kommer att vara ansvarig för att förvalta och utveckla infrastrukturen, skulle vi rekommendera den organisationen (förmodligen Digg) att bilda ett team för att vidareutveckla infrastrukturen ytterligare. När de väl är bekanta med lösningen och när infrastrukturen är redo att skalas upp bör det nybildade teamet påbörja utveckling av ytterligare tredjeparts-applikationer som behövs för att vidare digitalisera den offentliga sektorn (t ex Mina Ärenden), och för att förbättra de grundläggande funktionerna i de ursprungliga kärnapplikationerna.


 

57) Se kapitel 5.3.3, pkt 4


58) Flera statligt stödda projekt i Nederländerna och Belgien; ett projekt inom CERN; senast ett av de främsta managementkonsultföretagen, Accenture, har tillkännagett stöd från Solid
(https://newsroom.accenture.com/news/accenture-invests-in-data-technology-company-inrupt.htm)


59) https://forum.solidproject.org/

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: