11 Beroenden och avgränsningar

Min Profil är ett av ursprungliga 14 byggblock som tillsammans utforskas inom ramen för tillskapandet av en gemensam infrastruktur. I följande beskrivs identifierade möjliga kopplingar mellan Min Profil och andra byggblock. Att dessa möjliga beroenden är de som är identifierade innebär inte att det inte finns andra beroenden. För att visa att den sammanhängande infrastrukturen för datautbyte fungerar för Min Profil, och i avsaknad av applikationer som inbyggt fungerade med Solidprotokollet, bygger Arbetsförmedlingens utvecklingsteam alla infrastrukturapplikationer som behövs för att möjliggöra datautbytet, med undantag för identitetsleverantören, och dem logik som får applikationer att interagera med varandra.

Bild över den sammanhängande infrastrukturen

Det finns en form av cirkulärt beroende mellan infrastrukturens applikationer och den infrastruktur som de tillsammans utgör. Systemet är beroende av dessa kärnapplikationer för att fungera sammanhängande, men de måste byggas (eller justeras) för att följa Solid-protokollet och andra infrastrukturella krav. Vilken som helst av dessa kärnapplikationer kan därför ersättas av tredjepartslösningar så länge de integreras i infrastrukturen.

Tekniskt sett finns det ingen skillnad mellan applikationen i infrastrukturlagret och de i tredjepartslagret, utöver det faktum att de i tredjepartslagret inte är kärnan i systemet, snarare möjliggörs av infrastrukturapplikationerna.

På samma sätt som för infrastrukturapplikationerna måste den tredje parten byggas enligt Solid-specifikationen och infrastrukturkraven.

11.1 Koppling till andra byggblock

Identitet:
Det behövs en identitetslösning inom infrastrukturen för att identifiera personer och organisationer. Just nu integrerar vi med BankID som lanserar MVP inom Arbetsförmedlingens miljö. Infrastrukturen kan integreras med byggblock Identitet eller någon annan ID-lösning, som eIDAS, FrejaID, etc.

Auktorisation:
Auktorisering och varje aktörs roll hanteras för närvarande av Pod-servern. När (och om) rollen som datasubjekt utökas till att omfatta företag (Min Företagsprofil) eller myndigheters administratörer, kan, och bör, en separat IAM-komponent upprättas. I detta scenario kan ett samarbete med byggblock Auktorisation vara fördelaktigt.

Spårbarhet:
Infrastrukturen har behov av att spåra händelser. Detta görs för närvarande via loggar som är tillgängliga för individen. Samarbete med byggblock Spårbarhet är fördelaktigt och kan leda till en mer robust lösning.

Metadatahantering:
Infrastrukturen kommer till mycket stor del att vara beroende av metadatabeskrivningar av dokument och information. Datainnehavare kommer att behöva beskriva all data som de gör tillgänglig för individerna. Samma metadatakatalog kommer att användas av datakonsumenten för att informera individen om dess behov av information. För att möjliggöra samarbeta med byggblock Metadatahantering bör de följa våra krav.

Adressregister:
Om vi kan fortsätta med tanken om Once-Only Principle, kommer en säker och pålitlig källa gällande adress och kontaktinformation att vara användbar. Om infrastrukturen skulle godkännas, och konceptet med ett adressregister anses vara nödvändigt, kommer byggblocket Adressregister att behöva integreras med Min Profil för att tillåta individen att dela sin information.

Meddelandehantering:
Meddelanden hanteras för närvarande av Podservrarna. Ytterligare utredning behövs för att förstå om denna tjänst kan erbjudas av tredje part.

Alternativa Digitala Tjänster:
Som tidigare nämnt kan alla tredjepartstjänster som Digital Post, Mina Ombud, Mina Ärenden, Min Företagsprofil och Min Profil utvecklas av andra så länge de följer Solid och infrastrukturens specifikationer.

Single Digital Gateway:
Trots att SDG inte är ett byggblock ser vi detta som ett sätt för Datainfrastrukturen att ta emot information från någon annan komponent eller infrastruktur på EU-nivå. Vi bedömer att SDG endast kan uppfyllas av Min Profil-applikationen om även Datainfrastrukturen antas. Det måste påtalas att implementering av SDGfunktioner kräver att man vet hur tredjepartsinfrastrukturen eller komponenten fungerar.

Once-Only Principle:
Precis som för SDG ser vi Once-Only-Principen som en kapacitet hos datainfrastrukturen. Som sådan, och i avvaktan på juridisk prövning, är det redan tekniskt möjligt. Det är dock vår förståelse att OOPS är ett EU-krav för att säkerställa att information skickas till flera länder eller myndigheter i ett annat land samtidigt. I det här fallet tror vi att Min Profil med SDG-funktioner skulle kunna uppfylla det kravet. Att implementera OOPS på EU-nivå kräver att man vet hur EU:s infrastruktur kommer att fungera.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: