1 Definitioner

I detta dokument används nedan definitioner kontinuerligt.

Begrepp

Definition

Datasubjekt (Data Subject)

Individen vars data det avser, eller den som har mandatet att hantera data (t ex för ett företag).

Datakonsument (Data Consumer)

En offentlig, eller privat, organisation som har behov av data som lagras hos någon annan.

Datahanterare (Data manager)

En offentlig organisation med regeringens mandat att bygga och underhålla infrastrukturen samt tillhandahålla en miljö för hanteringen av all personliga data.

Dataleverantör (Data holder)

En privat eller offentlig organisation som innehar data som är möjlig att dela med andra.

Digital plånbok (Data Wallet)

En tjänst för individen att granska inkomna dataförfrågningar, begära egen hämtning från dataleverantör, hantera data i det egna utrymmet, dela data till datakonsument, samt se historiska händelser.

Identitetstillhandahållare (Identity Provider)

Tredjepartslösning för att verifiera en individs identitet. För närvarande används FrejaID och BankID. Byggblocket Identitet skulle också kunna användas med viss integration.

Solid Pod Server

En samling av datautrymmen, ett för varje individ eller organisation, som är kopplat till infrastrukturen. Ett datasubjekts “pod” skall möta alla legala krav för ett eget utrymme, och används för att lagra datasubjektets data/information. Pod servern inkluderar även en ”inbox” som tillåter kommunikation mellan parter.

Valideringsregistret (Data Validation Registry)

Ett system som används för att verifiera ursprunget och integriteten för den data som delas.

Mottagare/exportör (komponenter)

Mjukvara (bibliotek eller applikation) som tillhandahålls datakonsumenten och
dataleverantören och som sköter utbytet av data mellan olika delar av infrastrukturen. Mjukvaran hanteras inom datakonsumenten och dataleverantörens respektive IT-miljö.

MVP

Minimum Viable Product enligt theleanstartup.com.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: