7 Informationssäkerhet

En viktig del i arkitekturen är att information som indexeras hanteras säkert. Det är viktigt att tidigt inkludera säkerhetsperspektivet. Informationssäkerhetskrav är i vissa fall lagstyrda och i andra fall situationsberoende. Kraven på informationssäkerhet beror på vilken information det gäller, vilka aktörer som ska ha tillgång till informationen, hur den ska användas och hur den ska lämnas ut.

Byggblocket följer MSBs vägledning för informationssäkerhet

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: