4 Beroenden

Under arbetet har ett antal beroenden identifierats till andra byggblock inom Ena.

Figur: Beroenden mellan byggblock

4.1 Byggblock Identitet

I en indexlösning kan det lagras information som är att betrakta som personuppgifter eller på annat sätt känsliga. Alla parter som avser ta del av denna information (producenter, konsumenter, slutanvändare och system) måste identifieras innan de får åtkomst.

Byggblock identitet arbetar med att ta fram avtal, ramverk och tjänster avseende identifiering av människor och system. För framtida indexlösningar behövs ett samarbete med byggblock identitet inom dessa områden.

4.2 Byggblock Auktorisation

Efter att en användare har blivit identifierad finns det ett behov av att auktorisera tillgång till olika delar av den tillgängliga informationen. Auktorisation behöver göras av alla parter som kommunicerar med ett index, direkt eller indirekt (producenter, konsumenter, användare).

Byggblock auktorisation tar fram policys och infrastruktur för auktorisation av människor, organisationer och system. I takt med att byggblock Indexering framskrider kommer detta byggblock spela en central del i att säkra att rätt parter får del av informationen i framtida indexlösningar. Flera av de auktorisations scenarion som byggblocket har identifierat matchar behoven i Indexering och kan nyttjas i den tilltänkta referensimplementationen. (se beskrivning i senare kapitel), t.ex. ”Användare anropar API via konsumentsystem”, ”Användare agerar ombud och anropar API via konsumentsystem” samt ”System anropar API under egen identitet”.

4.3 Byggblock API-hantering

En implementation av ett index byggs lämpligtvis upp med ett API gränssnitt för att möjliggöra effektiv maskin till maskin kommunikation. Det finns idag många tekniska standarder och lösningsmönster för att utveckla API:er Byggblock API-hantering arbetar med att motverka en tröghet i att få till en effektiv kommunikation mellan producenter och konsumenter. De verkar för att synliggöra och förenkla tillgängliga API:er och ett samarbete med detta byggblock faller sig naturligt vid implementation av ett index.

4.4 Byggblock Metadatahantering

Byggblock Indexering använder metadata bland annat för att definiera och lokalisera information i ett index. Byggblock Metadatahantering arbetar med att ta fram standarder för metadata som skall underlätta användandet av tjänster för konsumenter men även att möjliggöra en harmonisering av metadata nationellt.

Det är naturligt att samarbeta kring denna hantering med byggblock Metadatahantering. Hur samarbetet skall se ut får utkristallisera sig i senare faser.

4.5 Övriga beroenden

Indexering är ett förutsättningsskapande byggblock, den bidrar med sina förmågor till nyttor som andra byggblock ansvarar för. Indexering kan ses som ett lösningsmönster som andra parter kan använda och ett central register för viss utvald information.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: