14 Frågor som kräver fortsatt utredning

1. En fråga som kräver vidare utredning är om byggblocket Indexering ska hantera endast centrala index eller även ansvara för att hantera de lokala indexeringsbehoven. Det finns fördelar och nackdelar med detta.

2. En central lösning samlar information från flera parter och behöver koordinering samt aktiv förvaltning. Innebörden av att ”ansvara för ett index” behöver utredas vidare.

3. Om förmågan till Indexering ska vara en fristående komponent som andra byggblock kan anropa eller en del av respektive byggblock behöver utredas också. Flera byggblock har identifierat behovet av en katalog, index eller register. En del byggblock ser fortfarande ett tydligt behov, men det kräver en högre anslutningsgrad av producenter och konsumenter.

4. Hur hantera om flera producenter har samma uppgifter? Vilken information ska gälla? På vilket sätt bedöms den bästa källan till informationen vara?

5. Förvaltning av central indexering. Frågan är om det ska sker under byggblockets ansvar eller om en utpekad producent få uppdraget som indexhållare

6. Den juridiska analysen behöver detaljeras ytterligare.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: