13 Finansieringsanalys

Det är tydligt att indexering ger flera nyttor och kan skapa förutsättningar för andra byggblock att snabbare använda existerande information.

Fas 1

Fortsatt arbete krävs inom den juridiska analysen. Målet är att ta fram en vägledning, checklista för att underlätta bedömningen av vad som är lämpligt att indexera samt på vilket sätt.

Resurser och kompetenser

  • Kravanalytiker, tjänsteutvecklare
  • Verksamhetsarkitekt
  • Juridisk kompetens

Fas 2

En del i det fortsatta arbetet föreslås vara att utveckla en referensimplementation som visar hur en indexeringslösning kan se ut och verifiera referensarkitekturen. En del av de kvarvarande frågorna kan redas ut.

Byggblocksansvarig föreslås få anslag för utveckling av denna pilot och förankring med andra byggblock och implementationer av nationella lösningar som till exempel SDG och Dataportalen.

Finansiering för att respektive producent gör tillgänglig data är inte kartlagt.

Kostnader för verktyg och licenser

Resurser och kompetenser

  • Kravanalytiker, tjänsteutvecklare
  • Verksamhetsarkitekt
  • Lösningsarkitekt

Fas 3

Utveckling av processer för anslutning i syfte att skapa generell stöd, tekniska specifikationer, avtal och övrig dokumentation.

Kostnader för verktyg och licenser

Resurser och kompetenser

  • Kravanalytiker, tjänsteutvecklare
  • Verksamhetsarkitekt
  • Juridisk kompetens

Fas 4

En införandestrategi bör tas fram, det är flera byggblock och andra kring lösningar som har ett indexeringsbehov för att underlätta kommunikation med producenter/konsumenter. Initialt kan en enklare lösning eller en centraliserad lagring kan vara fullt tillräckligt. När fler parter ansluts ställs det större krav på effektivitet. För de lösningar som är mogna som SDG, verksamt.se, dataportal.se bör man göra en analys i hur delar av dessa kan utvecklas med stöd av byggblock Indexering eller om färdig utvecklade lösningar ska införlivas i byggblocket.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: