Indexering

Byggblocket Indexering ämnar skapa förutsättningar för andra byggblock och aktörer, att lokalisera information som finns hos producenter i det digitala ekosystemet.

Byggblocksbeskrivning som ska kompletteras innan beslut om nästa steg

Med ett ökat informationsbehov inom offentlig sektor är det nödvändigt att skapa förutsättningar som underlättar hanteringen av informationen och bidrar till ett rättssäkert informationsutbyte mellan aktörerna.

Indexering är ett byggblock inom Ena, Sveriges digitala infrastrukturen. Indexering ingår i kategorin informationshantering och ämnar skapa förutsättningar för andra byggblock och aktörer, att lokalisera information som finns hos producenter i det digitala ekosystemet. Producenter är typiskt myndigheter som hämtar in information från användare och nyttjar denna för att bedriva sitt offentliga uppdrag.

Informationen som producenter har hämtat in kan användas för att underlätta kundmötet hos andra aktörer, konsumenter. Konsumenter behöver inte heller fråga om igen efter informationen som användare redan lämnat in för användning inom det offentliga. Konsumenter kan använda även informationen för att skapa nya tjänster och erbjuda ett mervärde för användarna.

Byggblocket indexering skapar förutsättningar för att enklare hantera och utbyta information genom att:

  • Lokalisera var information finns inom ekosystemet och vilken aktör har ansvar för denna.
  • Informera parterna om förutsättningarna under vilka informationen är tillgänglig för att upprätthålla god informationskvalitet.
  • Hantera parterna som producenterna bedömer ska ha åtkomst till informationen i indexet så att det används ändamålsenligt, både rättssäkert och med rätt grad av säkerhet.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: