7 Finansieringsanalys

Eftersom mycket kunskap och kompetens finns hos Digg, dagens byggblocksansvarig, gällande adresseringskomponenter inom Säker Digital Kommunikation, SDG, eDelivery, Digital post och Peppol, är rekommendationen att Digg fortsätter att vara byggblocksansvarig. Digg bör därför få i uppdrag och finansiering, via anslag, för att nyutveckla alternativt vidareutveckla befintlig teknisk lösning, samt utveckla standard för semantik, organisation och processer.

Beroende på hur Adressregister ska realiseras kan behovet av finansiering variera. Exempelvis kan delar av finansiering komma från andra uppdrag, beroende på om realisering av adressregister ska ingå i SDK, SDG eller annat prioriterat initiativ. För att besluta om finansiering krävs en bestämd omfattning hur och hur mycket adressregistret ska utvecklas rent tekniskt.

Gällande utveckling av processer, exempelvis anslutningsprocesser krävs en lägre finansiering, då projektgrupp inom Adressregistret anser att det finns många fördelar med att samarbeta mellan byggblock, och andra initiativ, för att verka för en gemensam anslutningsprocess. Organisationen kan variera beroende på behov, dock att processen enas för att skapa tydlighet och enkelhet för användare att ansluta sig. Enligt lösningsförslag gällande förmågor är förslaget att respektive konsument (myndighet och kommun) ansvarar för och bekostar sin egen anpassning.

Gällande kompetenser och kapacitet ansvarar byggblocksansvarig att säkerställa att kompetenserna finns:

 • Uppdragsledning
 • Arkitektur (Teknik/Information)
 • Utvecklingsteam
 • Systemutvecklare (backend/frontend)
 • UX/kravbearbetning
 • DevOps
 • Scrum master
 • Verksamhetsexpert (Produktägare)
 • Verksamhetsutvecklare/processutvecklare
 • Informationssäkerhet
 • Juridik

Nedan beskrivs estimerat behov av resurser för byggblocksansvarig för respektive period.

År 2022 (Q2-Q4)

Personella resurser
Främst är fokus på kravhantering och beslut om inriktning som behöver genomföras. Till stor del av mycket återanvändas i form at tidigare utredning, kartläggningar med mera. Utifrån det prioriteras vilken typ av teknisk utveckling som krävs, och vilken kapacitet. Start av utveckling estimeras kunna påbörjas i Q4 2022. För mer beskrivning om hur arbetet ska fortlöpa finns i avsnitt gällande färdplan.

Licenskostnader

Nödvändiga miljöer och servrar, tex testbädd. Utökat behov av befintliga applikationer exempelvis JIRA, GitLab, Bitbucket och IT-arbetsplatser.

Samtliga kostnader är sammanställd i tabell. Finansiering, se slutet av detta avsnitt.

År 2 (2023)

Personella resurser

En större del av arbetet kommer att vara utveckling av tekniska komponenter, samt stöd vid framtagning av standard för semantik, och gemensamma processer för Ena. För mer beskrivning om hur arbetet ska fortlöpa finns i avsnitt gällande färdplan.

Licenskostnader

Nödvändiga miljöer och servrar, tex testbädd. Utökat behov av befintliga applikationer exempelvis JIRA, GitLab, Bitbucket och IT-arbetsplatser.

Samtliga kostnader är sammanställd i tabell. Finansiering, se slutet av detta avsnitt.

År 3 och framåt (2024 -)

Personella resurser

Fortsatt arbete år 3 och framåt kommer att vara att förädla, och vidareutveckla byggblocket. Detta inkluderar både organisatoriskt, tekniskt, processmässigt och driftmässigt.

Licenskostnader

Nödvändiga miljöer och servrar, tex testbädd. Utökat behov av befintliga applikationer exempelvis JIRA, GitLab, Bitbucket och IT-arbetsplatser.

Sammanställning av estimerade kostnader för färdplan:

Tabell. Finansiering.

2023

2024

2025


Utveckling

Förvaltning

Utveckling

Förvaltning

Utveckling

Förvaltning

Totalt

6 500

500

5 000

2 000

4 000

3 000

21 000

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: