3 Verksamhetsmodell

3.1 Business Model Canvas (BMC)

Med hjälp av Business Model Canvas (BMC) som utgångspunkt, kan intressenter och verksamhet samlas kring initiativet på ett övergripande sätt utifrån nio byggstenar som tillsammans formar byggblocket Adressregisters huvudområden;

 1. Kundsegment
 2. Värdeerbjudande
 3. Kanaler
 4. Kundrelationer
 5. Intäktsströmmar
 6. Nyckelresurser
 7. Nyckelaktiviteter
 8. Nyckelpartners
 9. Kostnadsstruktur

Resultatet av arbetet kring MBC kan ses enligt bild nedan. Vägen till att arbeta fram och sammanställa denna BMC, gav en indikation hur bred och delvis komplext ett adressregister är för en digital infrastruktur. Samtidigt som byggblocket är en förutsättning för andra tjänster och byggblock. Detta beskrivs närmare i avsnitt 5, samhällsekonomiska nyttor.

Sammantaget identifierades två värdeerbjudande, det första var Underlätta att hitta rätt digital adress till önskad mottagare. Tyngdpunkten i värdeerbjudande var för att den handlade om en digital adress. Därmed gjordes en avgränsning att Adressregistret inte avser fysiska adresser, det vill säga postadresser.

Det andra huvuderbjudande som identifierades var Underlätta att hitta rätt digital adress till bevis, tillstånd eller annan relevant information. Detta huvuderbjudande ade främst koppling till SDG.

Business model canvas (BMC)

3.2 Värdeerbjudande (VPC)

Syftet med Value Proposition Canvas (VPC) är att tala om för intressenter hur denna lösning, det vill säga att ett adressregister, är lösningen på deras behov eller problemområde. Value Proposition Canvas har sin utgångspunkt i Business Model Canvas och dess värdeerbjudande:

 • Underlätta att hitta rätt digital adress till önskad mottagare
 • Underlätta att hitta rätt digital adress till bevis, tillstånd eller annan relevant information

Dessa värdeerbjudande beskrivs närmare i respektive rubrik nedan.

Underlätta att hitta rätt digital adress till önskad mottagare

Det framgick att med dagens lösningar finns en upplevelse av opålitlighet. Detta framgick med identifierade smärtor att det kan finnas flera källor till adressregister, vilket medför till risken att det är felaktiga eller inaktuella adresser – vilket medför att tänkt information inte levereras.

En annan smärta är att det idag, bortsett från speciella tillämpningar, att det inte är möjligt att skicka digital information på ett tillförlitligt sätt, då det saknas ett tillgängligt adressregister, eller att mottagaren inte finns i registret.

Lösningen på detta är att det finns ett tillgängligt, sökbart adressregister, som är kvalitetssäkrad med en hållbar hantering och livscykelhantering.

Paketering och digitala tjänstifiering av denna lösning är att utveckla en tjänst för att registrera adressuppgift och för att söka adresser. Det krävs också ett ramverk och testmiljö för denna digitala tjänst.

Value Proposition Canvas (VPC) 1

Underlätta att hitta rätt digital adress till bevis, tillstånd eller annan relevant information

Vid utarbetning av VPC kopplat till detta värdeerbjudande framkom det att dagens lösningar innebär många manuella steg för att tillfredsställa behovet. Exempelvis måste studenten (användaren) inhämta information på olika manuella sätt, genomföra manuella kontroller för att verifiera riktighet, samt att det oftast kan vara i ett ostrukturerat format.

För att digitalt tjänstifiera en lösning för detta värdeerbjudande är förslaget att utveckla en tjänst för publicering av aggregerad adressinformation till bevis, tillstånd, samt metadata om handlingar. För detta krävs en ensad semantik och en hållbar livscykelhantering för verifierad adressinformation.

Value Proposition Canvas (VPC) 2
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: