2 Metodbeskrivning

Metoden för analysfasen har tidigare underlag och dokumentation återanvänts inom området. Exempel på dokumentation är underlag inom Ena, tidigare problemställningar kopplat till adressregister, samt analys av underlag av avslutade och pågående uppdrag som aktivt uttryckt behov av ett eller flera adressregister, för att främst skapa förutsättningar för andra digitala tjänster.

Samverkan har skett i hög utsträckning främst inom Digg, samt inom Ena och dess byggblock och stödjande kompetensområden. Metoderna för detta har varit synpunktsinhämtning, remisser och workshops. Arbetet har bedrivits med hjälp av digitala workshops med två upp till tolv deltagare, från olika samverkansuppdrag inom digital infrastruktur.

Då Adressregister i majoritet är ett stödjande byggblock som skapar förutsättningar för andra digitala tjänster och infrastrukturer, har det metodmässigt varit utmanande att inhämta lagom mycket information.

Vid framtagning av verksamhetsmodeller, användningsfall och införandestrategi har det tagits hänsyn till befintliga lösningar och initiativ, exempelvis FAR, SDK Adressbok och Peppol.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: