Byggblocksbeskrivning Adressregister

Byggblock Adressregister säkerställer att digitala meddelanden når rätt adress och mottagare. Med hjälp av ett standardiserat adressregister kan du med säkerhet och trygghet dela information via korrekta digitala adresser till en person, funktion i organisation eller till digitala tjänster.

Senast uppdaterad: