Byggblocksbeskrivningar

Här hittar du resultatet från den utforskande utvecklingen som utförts under 2022. Detta utgör underlag för beslut om nästa steg, om det ska fortsätta till utveckling och bli en del av Ena. Fler beskrivningar tillkommer senare.

Senast uppdaterad: