UX i förfaranden

På den här sidan finns information om rekommendationer för användarupplevelsen i förfaranden.

För exempel på fullständiga användarresor har Digg och EU-kommissionen tagit fram exempel på användarresor:

EU-kommissionen tillsammans med medlemsstaterna har tagit fram ett antal rekommendationer över vilken information användaren bör få i själva användarresan. Rekommendationerna bygger på artikel 9 i genomförandeförordningen för det tekniska systemet.

Sidan uppdateras löpande i takt med att nya rekommendationer utfärdas.

Ge användaren information

1. Hjälp användaren att förstå fördelarna med att använda sig av det tekniska systemet för bevisutbyte

 • Säkerställ att användaren vet vilka bevis denna behöver för att kunna genomföra förfarandet. Gör gärna en lista över samtliga bevis.
 • Lägg till en länk till en sida där användaren kan läsa mer om det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte.

Exempeltext:

A new way to provide supporting documents

If you don’t have a copy of the documents required to complete the procedure, we may be able to retrieve them directly from the issuer, even if the issuer is in another EU Member State. To access this feature, you will need to login with your eID.

Learn more about the European Once Only Technical System Länk till annan webbplats.

2. Ge information om att det är möjligt att logga in med en e-legitimation från ett annat land

 • Säkerställ att användaren vet att denne kan identifiera sig med en e-legitimation från ett annat land.
 • Här kan eIDAS logotypen användas
 • Använd gärna frasen "Sign-in with a digital identity from another European country"

3. Använd YourEurope logotypen

Använd YourEurope logotypen på webbsidan. Det skapar igenkänning hos användaren.

Identifiera med eIDAS

1. Be användaren att välja vilken medlemsstat som har utfärdat deras e-legitimation

 • Använd gärna frasen "select the country where their digital identity is issued". Tänk på att det här inte är frågan om vilket ursprungsland användaren har eller vart användaren är bosatt.
 • För de länder där det inte är möjligt med gränsöverskridande identifiering ännu kan det visas genom att inte visa dessa länder alls eller att markera dem i en annan färg.
 • Lägg till en länk till en webbsida där användaren kan lära sig mer om gränsöverskridande identifiering med eIDAS.

Exempeltext:

Log-in with European digital ID

Select the country where your digital identity was issued.

If your country is grayed out, then the cross-border authentication is not available yet. If this is the case, then please go back to the service and use another way to login. Your country will become available in the future.

Learn more about the eIDAS regulation Länk till annan webbplats.

2. Hjälp användaren att förstå varför och till vem de medger sitt medgivande

Gör det tydligt för användaren vilka attribut som kommer att begäras och vem de delas med. Exempelvis kan ni inkludera en lista över vilken data som kommer att delas.

Exempeltext:

Consent to request data

Can we request your personal data from Belgium and share it with the Berlin University of Applied Sciences?

Your personal data to be requested:

 • Current family name(s)
 • Current first name(s)
 • Date of birth
 • Unique identifier

You can withdraw your consent at any time.

To learn more about how we collect, use share and protect your personal data, please see our Privacy Policy.

3. Hjälp användaren att se att denne flyttar sig från en sida till en annan

 • Hjälp förståelse om vad som kommer att ske i nästa steg.
 • Visa gärna flaggor för vilka länderna flytten kommer ske emellan.

Hitta bevis

1. Ge användaren möjlighet att välja om de vill använda det tekniska systemet eller inte

 • Visa en knapp med "Choose file" för att användaren ska ges möjligheten att ladda upp egna dokument.
 • Visa en knapp med "Retrieve online" för att ge användaren möjligheten att hämta beviset via det tekniska systemet.

2. Ge användaren förklarande text om vad det tekniska systemet för bevisutbyte kan göra

Ange text i förmedlingsplattformen eller i själva förfarandet för att förklara hur det tekniska systemet kan hjälpa användaren att hämta bevis.

Exempeltext:

Collect the official documents you need to provide, directly from public authorities across the EU.

This service allows you to retrieve official documents about you or a company you represent, directly from official sources across the EU so you can use them to complete the online procedure.

3. Använd en annan design för funktionen där användaren ska välja land för beviset

För att undvika eventuell förvirring undvik att använda samma design för funktionen där användaren ska välja landet som beviset finns i som ni använde för funktionen att välja lända för e-legitimationen.

4. Ge en sammanfattning av förfarandet och bevisbegäran

 • Ge en sammanfattning av bevisbegäran. Det kan exempelvis göras genom att ange för vem begäran gäller, vad det gäller för i samband med vilket förfaranden den görs.
 • Ange YourEurope logotypen för att ge igenkänning.

5. Informera använder om att de måste göra en förfrågan

Ge användaren namnet på namnet av beviset och den som tillhandahåller beviset innan ni frågar dem om deras medgivande att dela beviset.

6. Meddela användaren att de kommer att flytta från en webbplats till en annan

I de fall användaren väljer att hämta beviset via det tekniska systemet kommer den att omdirigeras till förhandsgranskningsytan.

 • Förklara för användaren vad som kommer att hända och vart de vidarebefordras
 • Visa mellan vilka medlemsstaterna flytten sker genom att visa berörda flaggor
 • Använd Youreurope logotypen.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: