Hämta bevis via det tekniska systemet

Här kan du läsa mer om hur bevishämtningen i det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte går till och vad du som behörig myndighet behöver göra för att hämta bevis.

Behöriga myndigheter som har förfaranden där användaren behöver skicka in bevis behöver anpassa sina förfaranden genom att bygga användarinterkationer och ansluta till tjänsten uppslag och bevishämtning.

Uppslag och bevishämtning byggs av Digg och hanterar kommunikationen med EU:s gemensamma register samt med andra medlemsländer för att hämta bevis.

Hur går bevishämtningen till?

En användare loggar in i ett svenskt förfarande och får möjligheten att ladda upp bevis eller hämta beviset via det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte. Om användaren väljer att hämta bevis via systemet skickas en fråga från förfarandet till tjänsten Uppslag och bevishämtning. Tjänsten ställer i sin tur frågor till EU:s gemensamma register för att lokalisera det efterfrågade beviset. När beviset hittats skickar tjänsten en förfrågan till rätt medlemsland, enligt adress i EU:s gemensamma register, som i sin tur returnerar en länk till sin förhandsgranskning. Uppslag och bevishämtning skickar länken till förfarandet och användaren kan då gå in i förhandsgranskningen, titta på sitt bevis och välja att dela. Om användaren väljer att dela beviset så skickas det till Uppslag och bevishämtning. I och med att användaren kommer tillbaka till förfarandet efter att ha varit i det andra medlemslandets förhandsgranskning, kan förfarandet efterfråga beviset från Uppslag och bevishämtning.

Uppslag och bevishämtning tillhandahåller funktionalitet för att göra bevisförfrågningar och hämta gränsöverskridande bevis åt svenska behöriga myndigheter från andra EU-länder. Användare i ett förfarande hos en behörig myndighet ska kunna välja att hämta bevis från andra EU-länder till förfarandet. Användaren behöver kunna välja från vilket land beviset ska hämtas samt eventuella andra attribut som det andra landet behöver veta för att kunna ange var beviset kan hämtas, till exempel region.

Beiskonsumenter behöver registrera data om sina bevis i SDG admin som Digg bygger. Informationen som behöver anges är:

 • Vilka bevis,
 • vilka format,
 • var beviset hämtas,
 • vilka attribut som behöver anges för att kunna hämta beviset,
 • vilken tillitsnivå som krävs för att hämta beviset.

Dessa uppgifter laddas sedan upp till EU:s gemensamma register, Evidence Broker och Data Service Directory.

I vilka format kan bevis hämtas?

Bevis som ska utbytas via det tekniska systemet kan vara i ostrukturerat (visuellt) format, såsom PDF-dokument och bilder, eller i strukturerat (maskinläsbart) format. Som konsument kommer du alltid att ta emot bevis i visuellt format, antingen enbart det visuella formatet eller som komplement till bevis i strukturerat format. Undantaget är de gånger då bevis i strukturerat format följer EU-gemensam standard, då det i dessa fall räcker för producenterna att att skicka det strukturerade formatet. Standarderna för strukturerade bevis bygger vidare på existerande sektorsspecifika informationsutbyten inom EU.

Bilder

 • image/jpeg
 • image/png
 • image/svg+xml

Strukturerat data

 • application/json
 • application/xml

Ostrukturerat data

 • application/pdf

Så här ansluter du

1. Analysera era bevis

Första steget är att ta reda på att er organisation konsumerar bevis. För att kunna koppla upp er till det tekniska systemet behöver ni ha följande information:

1.     Vilka bevis ni behöver av användaren

2.     Vilka bevis som är möjligt att hämta via det tekniska systemet

Analysera behov av bevishämtning


2. Förbered förfarandets användargränssnitt (användarresa)

Er organisation behöver även se över hur användaren rör sig i ert användargränssnitt och hur det påverkas av SDG-förordningens krav. Till hjälp kan ni ta Diggs användarresor som exemplifierar de olika stegen. Där kan ni även se på vilket sätt användardialogen behöver vara dynamisk.

Diggs användarresor Länk till annan webbplats.

Once only hub – User Journey (europe.eu) Länk till annan webbplats.

 

3. Bygga användarinteraktion

Behöriga myndigheter behöver bygga användarinteraktion i sina förfaranden för att möjliggöra för en användare att slå upp och hämta bevis via det tekniska systemet för bevisutbyte i enlighet med Diggs tekniska specifikationer. Användardialogen måste vara dynamisk och kunna ändras utifrån svaren ni får från Uppslag och bevishämtning som i sin tur hämtar information från EU:s common services.

Användaren kommer behöva ange olika information för olika bevis, exempelvis kan det i vissa tillfällen räcka att användaren anger vilket land beviset ska hämtas ifrån och i vissa fall behövs mer information såsom region.

Alla frågor går via Uppslag och bevishämtning, vad som behöver visas i förfarandet är alltså beroende på svaren därifrån.

 

4. Testa i sandboxmiljö

Det kommer att finnas möjligheter att ansluta era förfarandet till API:et för Uppslag och bevishämtning i Diggs sandboxmiljö för att skapa och testa integration. I sandboxmijön kommer det endast finnas testdata.

Detta steg är inte obligatorisk men Digg vill gärna ha konsumenter att testa med.

Tid: Hösten 2023

 

5. QA - miljö

Innan det är möjligt att ansluta till produktionsmiljön behöver alla behöriga myndigheter att testa anslutning via Diggs Quality Assurance miljö.

Tid: Information kommer senare

 

6. Ange er information i SDG admin

I registreringsprocessen behöver ni ange information i SDG admin.

Tid: Information kommer senare

 

7. Anslut till produktionsmiljön

Tid: Information kommer senare. Plan för anslutning är beroende av resultatet av utredningen


Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: