Tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte

En del av SDG-förordningen är gränsöverskridande bevisutbyte, som innebär att kunna utbyta bevis mellan länder inom EU. För att utbytet ska kunna ske byggs det ett tekniskt system av EU-kommissionen och medlemsländerna.

Det tekniska systemet bygger på engångsprincipen som innebär att användarna inte ska behöva ladda upp sina bevis om de redan finns hos en annan behörig myndighet. Användaren kan begära att bevis ska hämtas direkt från källan istället för att ladda upp bevisen själv.

Vanliga frågor och svar

Nej. Kraven i SDG-förordningen omfattar endast bevisutbyte och tillgång till digitala tjänster i EU-länder. EES-länder kan välja att ansluta sig frivilligt.

Det omfattar alltså inte bevishämtning från länder utanför EU/EES-området.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: