Teknisk information

Här finner du teknisk information som du behöver för att uppfylla SDG-förordningen. I det ingår information om Your Europe-logotyp, användarstatistik och -återkoppling, metataggning samt det tekniska systemet.

Krav på informationssidor

  • Your Europe-logotypen ska finnas på varje webbsida som har SDG-information.
  • Användarstatistik ska samlas in på alla webbsidor som omfattas av SDG-förordningen.
  • Möjlighet till användaråterkoppling ska finnas på alla webbsidor som omfattas av SDG-förordningen.
  • Webbsidor med SDG-information ska vara taggade med metadata och länkar ska vara upplagda i EU-kommissionens dashboard/webbgränssnitt.

Det tekniska systemet

En del av SDG-förordningen är gränsöverskridande bevisutbyte, som innebär att kunna utbyta bevis mellan länder inom EU. För att utbytet ska kunna ske byggs det ett tekniskt system av EU-kommissionen och medlemsländerna.

Det tekniska systemet bygger på engångsprincipen som innebär att användarna inte ska behöva ladda upp sina bevis om de redan finns hos en annan behörig myndighet. Användaren kan begära att bevis ska hämtas direkt från källan istället för att ladda upp bevisen själv.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: