Checklista för information

Här hittar du en sammanfattning av vad din organisation behöver göra om ni omfattas av kraven på information i SDG-förordningen.

1. Vilken information ska tillhandahållas?

SDG-förordningen ställer krav på att tillhandahålla information om:

  • Rättigheter, skyldigheter och regler enligt bilaga I.
  • Digitala och icke digitala förfaranden som omfattas av bilaga I.
  • Förfaranden enligt bilaga II.
  • Hjälp- och problemlösningstjänster enligt bilaga III.

Läs mer

Rättslig information - Information

2. Krav på informationssidor

  • Uppfyll kvalitetskraven som anges i artikel 9 och 10 i SDG-förordningen.
  • Informationen ska vara på engelska.
  • Your Europe-logotypen ska finnas på varje webbsida som har SDG-information.
  • Användarstatistik ska samlas in på alla webbsidor som omfattas av SDG-förordningen.
  • Möjlighet till användaråterkoppling ska finnas på alla webbsidor som omfattas av SDG-förordningen.
  • Webbsidor med SDG-information ska vara taggade med metadata och länkar ska vara upplagda i EU-kommissionens dashboard/webbgränssnitt.

Läs mer

Teknisk information

3. Undvik dubbel information

Det är upp till EU-kommissionen att se till att information om EU-rätt finns på webbplatsen Youreurope.eu.

Informationen om EU-rätten ska kompletteras med nationella regler som länkas till från Youreurope.eu. För svenska lagar och regler är det de svenska behöriga aktörerna som ska se till att information tillhandahålls och att länkarna fungerar. Information som redan finns på youreurope.eu behöver inte finnas länkad.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: