Checklista för dig som har förfaranden

På den här sidan kan du läsa mer om vad din organisation behöver göra om ni har förfaranden som omfattas av SDG-förordningens krav på att tillhandahålla förfaranden. Samtliga förfaranden har som krav att användare i andra EU-länder ska kunna genomföra förfaranden på samma sätt som användare i Sverige.

1. Hur hittar användare förfaranden?

För att gränsöverskridande användare lätt ska få tillgång till era förfaranden ska ni tillhandahålla information om dem via den gemensamma digitala ingången Your Europe.

Läs mer

Checklista för information | Digg

Rättslig information - Förfaranden

Vad innebär icke diskrimerande förfaranden?

2. Hur användare identifieras?

Om ni i dagsläget har inloggning med e-legitimation så behöver er organisation ansluta er till eIDAS.

Läs mer

eIDAS - internationell e-legitimering Länk till annan webbplats.

3. Ange uppgifter

Informationen som behövs för förfarandet ska kunna lämnas av användaren på ett strukturerat sätt. Det kan till exempel vara genom ett onlineformulär. E-post räknas i detta fall inte som ett strukturerat sätt.

4. Ange bevis

Om användaren ska tillhandahålla bevis i ärendet ska dessa kunna lämnas elektroniskt.

För samtliga förfaranden som omfattas av bilaga II i SDG-förordningen ska bevisutbyte vara möjligt via det tekniska systemet. Bevisutbyte via det tekniska systemet kräver även inloggning via eIDAS.

Läs mer

Analysera behov av bevishämtning

5. Underteckna

Användare ska kunna underteckna eller stämpla handlingar elektroniskt i enlighet med eIDAS-förordningen i samtliga fall där detta även är möjligt för nationella användare.

6. Elektronisk kommunikation

När det gäller elektronisk kommunikation är kraven olika för varje förfarande, tänk på att det ska vara möjligt att genomföra era förfaranden online över landsgränser. Här behöver ni tänka på både vad bilaga II ställer för krav men även på hur era förfaranden ser ut idag.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: