Kom igång med SDG

På den här sidan hittar du en översikt över vad din organisation behöver tänka på och analysera för att uppfylla kraven i SDG-fördning. Det här behöver du ta ställning till.

Omfattas din organisation av informationskraven?

Om ni har information som omfattas av SDG-förordningen ska den uppfylla vissa krav. Det gäller både:

  • Information om rättigheter, skyldigheter och regler.
  • Information om vilka förfaranden ni har samt hur dessa fungerar.

Läs mer

Checklista för informationskrav

Rättslig vägledning - krav på information

Har din organisation förfaranden

SDG-förordningen omfattar samtliga förfaranden som användare behöver utföra för att kunna utöva sina rättigheter och efterleva skyldigheter på de områden av inre marknaden som anges i bilaga I.

De kan delas in i följande grupper för vilka olika krav gäller:

  • Offlineförfaranden enligt bilaga I
  • Online förfaranden enligt bilaga I
  • Online förfaranden enligt bilaga II

Behöver förfarandena vara helt online?

Förfaranden som omfattas av bilaga II behöver vara digitala oberoende om de är det idag eller inte. Det innebär att ni kan behöva anpassa era förfaranden för att uppfylla kraven i SDG-förordingen.

Läs mer

Checklista om krav på förfaranden

Rättslig vägledning om förfaranden

Behöver din organisation utbyta bevis?

Det är ett flertal svenska organisationer som behöver ansluta sig till det tekniska systemet för bevisutbyte. Om din organisation omfattas beror på om ni antingen producerar eller konsumerar digitala bevis inom ett förfarande som omfattas av:

  • Förfaranden enligt bilaga II i SDG-förordningen
  • Direktiv 2005/36/EG om yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet / YKD)
  • Direktiv 2006/123/EU om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet)
  • Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling
  • Direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

Checklista om bevishämtning

Cheklista för bevisdelning

Rättslig vägledning om gränsöverskridande bevisutbyte

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: