En gemensam digital ingång till Europa - Single digital Gateway

Den digitala ingången Single Digital Gateway (SDG) ska göra det enklare för privatpersoner och företag inom EU, att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster digitalt hos offentliga aktörer inom hela EU. Här hittar du information om den gemensamma digitala ingången, webbplatsen Your Europe och vilka krav som ställs enligt SDG-förordningen.

Det här är den gemensamma digitala ingången till EU

Bakgrunden till den gemensamma digitala ingången till EU är EU-förordningen (2018/1724) om en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster. Den tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa.

Den gemensamma digitala ingången ska göra det enklare för privatpersoner och företagare inom EU att få information och kunna utföra digitala tjänster med offentliga aktörer inom hela EU. Det som är möjligt att göra digitalt i kontakter med offentliga aktörer för privatpersoner och företagare i Sverige ska gå att göra för alla EU-medborgare och företag inom ett antal områden, till exempel utbildning, arbete, pension samt starta, driva och avveckla ett företag.

När alla steg i SDG-förordningen är genomförda kommer webbplatsen Your Europe ge privatpersoner och företagare tillgång till:

  • Information om vilka lagar, rättigheter och skyldigheter som gäller, till exempel när du vill starta företag eller flytta till ett annat EU-land.
    Digitala
  • tjänster för att utföra ett ärende, till exempel när du ska börja studera och ska ansöka om studielån i ett annat EU-land.
  • Hjälp och support som gör att du får stöd om du får problem i kontakter med olika offentliga aktörer i ett annat EU-land.

Your Europe (europa.eu) Länk till annan webbplats.

För att uppnå att webbplatsen youreurope.eu ska tillhandahålla all denna information behöver medlemsländerna både se till att nationell information länkas till Youreurope.eu samt att digitala tjänster och hjälp- och problemlösningstjänster inrättas. I detta ingår även ett tekniskt system för bevisutbyte enligt engångsprincipen som innebär att användare endast ska behöva lämna information en gång.

Informationsfilm om Single Digital Gateway (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Tidplan

Steg 1 – 12 december 2020

Statliga myndigheter

Myndigheter som berörs av SDG-förordningen ska tillhandahålla information samt hjälp- och problemlösningstjänster samt länka dessa till webbplatsen Youreurope.eu. Det omfattar att samla in statistik, ha en Your Europe-logotyp på sina webbsidor samt ge användarna möjligheten till att lämna användaråterkoppling.

Steg 2 – 12 december 2022

Kommuner och regioner

Kommuner och regioner ska tillhandahålla information på lokal nivå samt länka denna till webbplatsen youreurope.eu. Det omfattar att samla in statistik, ha en Your Europe-logotyp på sina webbsidor samt ge användarna möjligheten till att lämna användaråterkoppling.

Steg 3 – 12 december 2023

Digitala förfaranden och bevisutbyte

Digitala tjänster ska inrättas för förfarande som omfattas av bilaga II samt bevisutbyte enligt engångsprincipen ska vara möjligt.

Senast uppdaterad: