Digitalidag

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Temadagen är vårt verktyg för att – under en dag – göra en stor gemensam kraftsamling där digitaliseringen sätts högst upp på agendan.

Aktiviteter sker runt om i landet som på olika vis syftar till att inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Det långsiktiga värdet skapas innan och efter.

När: Fredag 13 oktober

Var: Både digitalt och på flertalet platser i landet.

Läs mer om Digitalidag (digitalidag.org) Länk till annan webbplats.

Digg på Digitalidag 2023

Dataambassadörsprogrammet - ett operativt stöd för offentliga aktörer som vill dela data

Dataambassadörsprogrammet är en utbildningssatsning från Digg som riktar sig till offentliga aktörer. Syftet är att skapa ett enklare sätt att lära sig om grunderna i öppen datadelning och även få ett stöd i att kunna genomföra egna utbildningar i sin egen organisation. I det här seminariet berättar vår specialist Josefin Lassinantti kort om bakgrunden till satsningen, hur utbildningen är upplagd, och vad deltagarna får med sig genom att delta. Vi bjuder också på lite information om hur satsningen har slagit ut sedan den startade i feb 2023.

När: 13 oktober 2023 kl. 14.00

Var: Digitalt

Länk: Dataambassadörsprogrammet - ett operativt stöd för offentliga aktörer som vill dela data Länk till annan webbplats.

Hur kan vi inkludera fler i Härnösands digitala tvilling?

Medborgarnas rättigheter och principer för inkludering är viktiga i den digitala omställningen, vilket slås fast på EU-nivå. Vi har länge pratat om vad som behöver göras men nu behövs samtal om hur vi gör det och vilka eventuella oönskade konsekvenser som kan förutses och därmed förebyggas. Niclas Olofsson och Theo Andersson, Digg, redogör för hur vi kan motverka digital exkludering och om hur smarta städer-projekt, med exempel från Tampere i Finland, kan sätta invånarens livshändelser och välmående i fokus.

När: 13 oktober 2023 kl. 10.00 - 10.45

Var: Härnösand

Länk: Hur kan vi inkludera fler i Härnösands digitala tvilling? (digitalidag.org) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan