DIGG Forum

DIGG Forum den 6 december kommer preliminärt att handla om Ena - Sveriges digitala infrastruktur, digital tillgänglighet och digital identitet.

Program för DIGG Forum 6 december presenteras på DIGG Forum under november.