DIGG Forum

DIGG Forum den 8 november kommer preliminärt att handla om Ena – Sveriges digitala infrastruktur, Single Digital Gateway (SDG), den nya datalagen och metodstöd för innovation.

Program för DIGG Forum 8 november presenteras på DIGG Forum under oktober.